Header Ads

Tin mới về Garmin Connect

Tin mới về Garmin Connect
Trong tháng này, chúng tôi đã có những cách thức mới để hợp nhất dữ liệu của bạn từ các thiết bị theo dõi hoạt động khác nhau, cũng như các tính năng tiện dụng như tích hợp dữ liệu và tính năng TrueUp, đem đến nhiều chức năng hơn tích hợp trong một thiết bị nhỏ gọn nằm ngay trong bàn tay của bạn.

Tính năng TrueUp: Chuyển đổi giữa các thiết bị theo dõi thể thao và tiếp tục cập nhật những dữ liệu mới nhất như số bước, lượng calo bị đốt cháy, số bậc cầu thang người dùng đi được và cường độ hoạt động trên phút! TrueUp cho phép bạn lựa chọn một thiết bị mình muốn với sự hiển thị tích hợp số lượng lớn thông số trên cổ tay của bạn. Đó là hắn sẽ là thiết bị ưa thích của bạn, với những dữ liệu cập nhật mới nhất ngay cả khi bạn đi dạo hoặc chạy bộ với một thiết bị theo dõi thể thao khác. Ví dụ, nếu bạn chạy với Garmin Forerunner 235 mỗi buổi sáng và sau đó thay đổi thành vívosmart HR cho hoạt động ở văn phòng, Garmin Connect sẽ thu thập tổng các thông số hoạt động trong cả ngày và liệt kê lại trong danh sách của thiết bị theo dõi thể thao của bạn.

Để tải về phiên bản mới nhất của Garmin Connect, hãy bấm vào link sau: https://connect.garmin.com/en-US/


TrueUp có sẵn trên các thiết bị sau đây: Vívosmart HR, Vívosmart HR +, Vívoactive HR, Fenix 3, Fenix 3 HR, Fenix Chronos, Forerunner 35, Forerunner 230, Forerunner 235, Forerunner 630Forerunner 735XT, Vívofit 3, Approach S20 và X40, D2 Bravo, Tactix Bravo và Quatix 3.
Không có nhận xét nào