Header Ads

Lập trình thiết bị đeo cho lối sống tích cực: Sử dụng ứng dụng Garmin Connect IQ


Cuốn sách O'Reilly của chúng tôi, "Lập trình thiết bị đeo cho lối sống tích cực: Sử dụng ứng dụng GarminConnect IQ" cuối cùng đã hoàn thành! Được tạo ra cho các nhà phát triển ở tất cả các cấp độ kỹ năng, cuốn sách là bản tổng hòa đầy đủ những cái nhìn sâu sắc trong ngành công nghệ thiết bị đeo, nhiều dự án và thậm chí một cái nhìn vào những nền tảng tương lai của chúng tôi. Điều đặc biệt ở đây là, cuốn sách hoàn toàn miễn phí.

Thật dễ dàng để bắt đầu đọc, và trong ebook này, bạn có thể tìm hiểu cách làm thế nào để sử dụng các nền tảng Connect IQ và thiết bị đeo Garmin khi sử dụng ngoài thực tế. Connect IQ là một nền tảng mở để tạo ra những ứng dụng phục vụ phong cách sống năng động. Với Connect IQ, bạn có thể xây dựng những tính năng đã trở thành một phần không thể thiếu trong lối sống của mình. Tìm hiểu làm thế nào để thiết kế và phát triển màn hình đồng hồ và các trường dữ liệu bạn muốn trên đồng hồ của mình như Liquid Crystal do Benjamin.serant tạo ra, hoặc những trường dữ liệu Beers Earned do brewer_midwest phát triển!
Cuốn sách "Lập trình thiết bị đeo cho lối sống tích cực: Sử dụng ứng dụng Garmin Connect IQ" bao gồm 4 chủ đề sau:

Phát triển các thiết bị đeo: đây là giới hạn tiếp theo trong trải nghiệm kỹ thuật số. Nhận biết sức mạnh và những hạn chế tồn tại trong thế giới thiết bị đeo.

Dự án phát triển: Khám phá 3 dự án phát triển Connect IQ mới sẽ cung cấp cho bạn một bước nhảy khởi đầu tới những lĩnh vực phát triển rất riêng của ứng dụng Connect IQ.

Dữ liệu vĩ mô và vi mô: Tìm hiểu làm thế nào để tận dụng sức mạnh của dữ liệu vi mô - các dữ liệu về bạn, so với nguồn dữ liệu lớn qua thiết bị đeo và Connect IQ.

Thiết bị đeo - Kết nối tương lai của chúng ta: Ý tưởng về các ứng dụng này vẫn còn rất mới. Bạn có thể tham gia khám phá và phát triển lĩnh vực này cùng chúng tôi nhé!

Khi bạn đăng ký ebook miễn phí, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được nhiều tin tức về sau hơn khi Connect IQ và các ứng dụng khác được nâng cấp. Còn hiện tại, với hơn 3 triệu thiết bị kết nối, bạn đã có thể tiếp cận những người dùng khác trên thế giới với ứng dụng Connect IQ.

Hãy bắt đầu ngày hôm nay và cùng thiết kế tương lai với chúng tôi nhé!

Không có nhận xét nào